Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Muhammed Fuâd Abdülbâkî’nin, bir hadis klasiği olan “el-Lü’lüü ve’l-Mercân fî mâ İttefeka aleyhi’ş-Şeyhân” isimli eserini yeni tercümesiyle yayınladı.

Hadis alanında muteber bir konuma sahip olan “el-Lü’lüü ve’l-Mercân fî mâ İttefeka aleyhi’ş-Şeyhân” isimli eser; Arapça-Türkçe metinli üç cilt, Türkçe metinli tek cilt ve daha küçük ölçülerde Türkçe metinli iki cilt olmak üzere üç farklı neşir hâlinde, “Buhârî ve Müslim’den İnci Mercan Hadisler el-Lü'lüü ve'l-Mercân” ismiyle 2024 yılı Ramazan ayında okuyucularıyla buluştu.

Sahih hadis rivayetlerini derlemeyi hedefleyen Buhârî ve Müslim’in “Sahîh”leri, İslâm âlimleri tarafından hadis koleksiyonlarının en sahihleri olarak benimsenmiştir. Her iki eser de yaklaşık 7500 hadis rivayeti içermektedir. Bu kitapların ortaklaşa rivayet ettikleri hadislere “üzerinde ittifak edilen” anlamında “müttefekun aleyh” hadisler denilmektedir. el-Lü’lüü ve’l-Mercân fî mâ İttefeka aleyhi’ş-Şeyhân”, Muhammed Fuâd Abdülbâkî’nin müttefekun aleyh hadisleri bir araya getirmeyi amaçlayan derleme çalışmasıdır.

el-Lü’lüü ve’l-Mercân eseri, Buhârî ve Müslim’in “Sahîh”lerinde ortaklaşa yer verdikleri 1906 hadisi içeriyor.

Eserleri incelemek için tıklayınız>>>

El Lü'lüü Ve'l Mercân (1)El Lü'lüü Ve'l Mercân (2)

Editör: Ömer Ceylan