O hâlde sen Allah’a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. (Neml, 27/79)

Hz. Muhammed’in (sas) peygamber olarak gönderildiği toplumun önde gelenleri O’na inanmamışlardı. Üstelik onu yalancılıkla suçlamışlar ve ona düşmanca davranmışlardı. Onların bu tutumları karşısında Yüce Allah, Hz. Peygamber’e (sas) destek olmuş, inkârcıların yalan saydıkları şeylerin gerçek olduğunu bildirmiş ve kendisine güvenip “tevekkül” etmesini tavsiye etmiştir. Aynı zamanda, karşılaştığı zorluklardan dolayı Hz. Peygamber’i (sas) teselli etmiştir.

Müslümanlar Allah’a (cc) tevekkül etmelidirler. Hz. Peygamber’in (sas) bildirdikleri, apaçık gerçeklerdir. Doğruların yardımcısı Allah’tır.

Tevekkül: Allah’a teslim olmak, her işte yapılması gerekenleri yaptıktan sonra Allah’ı kefil bilip sadece O’na güvenmek.

Hakk: Varlığı kesin olan şey; doğruluk, adalet; batılın zıddı.

Mübîn: Açık ve anlaşılabilir olan, gerçekleri açıklayan.

Editör: Mehmet Çalışkan