"Ey insanlar! Allah’ın vaadi gerçektir, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı (şeytan) da Allah hakkında sizi kandırmasın!" (Fâtır, 35/5)

Rabbimiz “en şerefli varlık” olarak yarattığı insanı pek çok özellikle donatmış, asıl hedefi olan ahireti unutmaması ve sahip olduğu değerleri doğru kullanması için peygamberler aracılığıyla vahiy göndermiştir. Ancak insan zamanla vahyin çizgisinden sapmış ve ezelî düşmanı olan Şeytan’ın hile ve tuzaklarına kanabilmiştir. Zira Şeytan, bizi aldatmak için her türlü yolu dener. Bazen sağımızdan bazen de solumuzdan yaklaşır. Rabbimiz ile aramızı bozmak için Allah (cc) inancımızı dahi zedelemek ister. Bu yüzden “aldatan” anlamına gelen “garûr” şeytanın bir diğer ismi olmuştur.

İnsan ve cin şeytanları bizim düşmanımızdır. Onlara karşı dikkatli olmamız gerekir. Rabbimize yaklaşmak için güzel davranışlarımızı artırmamız gerekir.