Şans ve talih oyunları

Taraflardan birinin kaybettiği diğerinin de haksız kazanç elde ettiği bütün şans oyunları kumardır. İslam’da kumar, kumardan elde edilen kazanç ve kumar olma ihtimali olan oyun ve eğlence türleri yasaklanmıştır. Yüce Kitabımız en değerli varlık olarak yarattığı ve önemli anlamlar yüklediği insana “ancak çabasının sonucunu elde edeceğini” (Necm, 53/39) vurgular. Tehlikesi ve çirkinliği açısından kumarı da “şeytan işi pislik” olarak tanımlar. (Maide, 5/90.) Bu açıdan haksız kazanç ve zaman nimetini boş ve faydasız uğraşlarla harcamak anlamına gelen kumarı özendirici, teşvik edici söylem ve davranışlar İslam’da hoş karşılanmamıştır. Mümin, yüce Rabbimizin, insanın tertemiz fıtratını korumak ve ebedi kurtuluşa ulaşmasını sağlamak için ona çizdiği sınırlara riayet etmelidir. Yaratılışın gaye ve hikmetine uygun olan güzelliklerin peşinde koşmalı, onur ve haysiyetini zedeleyen, ona zarar veren çirkinliklerden uzak durmalıdır.

---

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Vefatı. (1973)

---

Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik etmez, ona yalan söylemez ve onu yüzüstü bırakmaz. (Tirmizî, Birr, 18)