"Erkek olsun, kadın olsun her kim iman etmiş olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yaparsa işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. " (Nisâ, 4/124)

Allah’ın (cc) koyduğu kurallara riayet etmeyip kendi akıllarınca uydurdukları din anlayışına göre hareket eden insanlar her devirde bulunabilmektedir. Peygamberimiz (sas) devrinde de bazı insanlar, günah işleseler bile Allah’ın (cc) kendilerine azap etmeyeceğini söylüyorlardı. Bunun üzerine Rabbimiz (cc) önceki ayette, söz konusu kişilerin iddialarının bir kuruntudan ibaret olduğunu ve günah işleyenlerin ceza çekeceğini bildirdi. Bu ayette ise Allah’ın (cc) emrine uyarak iman eden ve sâlih amel işleyenlere mutlaka mükâfat verileceği müjdelenmektedir. İman etmeyene ise mükâfat yoktur.

Allah (cc), inanan kimselerin yaptıkları iyi amellerin mükâfatını mutlaka verecek ve onları cennete koyacaktır.

Salihât: İyi işler, salih ameller.
Nakîr: Çok küçük nesne, zerre.

Editör: Mehmet Çalışkan