Eyyâm-ı biyd ne demektir?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60).
Ay bu gecelerde tam (dolunay) olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ile ilgili hadis-i şerifler

  • Resûlullah (sas), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).
  • Hz. Ebû Hüreyre: Resûlullah (sas) bana üç şey tavsiye etti: Her ay üç gün oruç tutmak, iki rekât kuşluk namazı kılmak ve uyumadan önce vitir namazı kılmak." (Buhârî, Savm, 60)

  • Ebû Zer’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sas) :"Ayda üç gün oruç tutacaksan, ayın on üçüncü, on dördüncü, on beşinci günlerinde tut, buyurdu.  (Tirmizî, Savm, 54)
  • Katâde b. Milhân’dan (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir: Resûlullah (sas) , dolunaylı günlerde yani her ayın on üç, on dört, on beşinci günlerinde oruç tutmamızı isterdi.(Ebû Dâvûd, Sıyâm, 68)
  • İbn Abbâs’tan (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir: Resûlullah (sas) evinde de olsa yolculukta da olsa, dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi. (Nesâî, Sıyâm, 70)

Şaban ayındaki Eyyâm-ı Biyd günlerinin 2024 yılı tarihleri :

Şaban ayının 13. Günü: 23 Şubat Cuma
Şaban ayının 14. Günü: 24 Şubat Cumartesi
Şaban ayının 15. Günü: 25 Şubat Pazar

Editör: Hüsne Yılmaz