İbrahim cidden ağır başlı, hassas ruhlu, kendini Allah’a vermiş biriydi. (Hûd, 11/75)

Hz. İbrahim (as), Kur’an’da adı çokça geçen, hayatı ve mücadelesiyle müminlere örnek olmuş büyük bir şahsiyettir. Bu üstün özellikleri sebebiyle Allah Teâla (cc) onu seçkin kılmış, ona güzellikler nasip etmiş ve ahirette onun sâlihlerden olacağını bildirmiştir. Ağır başlı, halim selim bir kişiliğe sahip olan İbrahim (as), ayrıca Allah’a (cc) yürekten bağlılığı, sadakati, ikramı, misafirperverliği ile Kur’an’da methedilmiş ve model gösterilmiştir. Hz. İbrahim (as) örneği üzerinden “Allah (cc) katında değerli bir kul nasıl oluruz?” sorusunun cevabı da verilmektedir.

Peygamberler bizler için rol modeldir. Peygamberlerin hayat hikâyelerini öğrenmeliyiz.

Halîm: Yumuşak huylu, kızgınlıkla muamele etmeyen; Allah’ın isimlerinden biri.

Editör: Mehmet Çalışkan