(Ey Peygamber!) Eğer şaşıyorsan asıl şaşılacak olan onların, “Biz toprak olunca yeniden mi yaratılacağız?” demeleridir. (Ra’d, 13/5)

Allah Teâla’nın (cc), aynı topraktan çıkmasına ve aynı suyla sulanmasına rağmen farklı tatlarda türlü meyveler ve sebzeler çıkarması hayret edilecek bir durumdur. Fakat asıl hayret edilmesi gereken, inkârcıların, “Biz toprak olduktan sonra yeniden mi yaratılacağız” diye itiraz etmeleridir. Çünkü Allah (cc) nasıl ürünleri topraktan çıkarıyorsa öldükten sonra da insanları öylece diriltecektir. Aklını kullanan bir insanın buna inanmaması gerçekten şaşılacak bir durumdur.

Kâinattaki olaylara ibret nazarıyla bakan kişinin ölümden sonra dirilişi inkâr etmesi akıl işi değildir. Tarihte yaşanmış olaylardan ibret almak, bizi yanlışlara düşmekten korur. Asıl şaşılacak olan topraktan yaratılan insanın, topraktan yeniden yaratılmasını inkâr etmesidir.

Ba’s: Ölümden sonra diriltme, canlandırma.
Halkun cedid: Yeniden yaratılış.

Editör: Mehmet Çalışkan