Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine O’ndan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun keremini geri çevirecek de yoktur. O, hayrını kullarından dilediğine eriştirir. Ve O bağışlayandır, esirgeyendir. (Yûnus, 10/107)

Bir önceki ayette Allah’tan ()cc başka hiçbir şeye kul olunmaması gerektiği emredilmişti. Ayrıca Allah’ın (cc) dışında kendisine kul olunan hiçbir varlığın kişiye fayda ya da zararının olmayacağı da haber verilmişti. Bu ayet ise Allah’ın (cc) kudretinin her şeyin üstünde olduğunu ve O (cc) dilemeden hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini ortaya koymaktadır. O hâlde biz biliriz ki Allah’tan başka ilah yoktur. Biliriz ki başımıza gelen bir musibeti giderecek olan yalnız O’dur. Ve yine biliriz ki bize iyilik ve güzelliği nasip edecek olan da O’dur.

Mümin, Allah’ın izni olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini bilir. Mümin, elinden geleni yapar, ondan sonra da Allah’ın takdirine boyun eğer.

Hayr: Maddî manevî arzulanan iyi, güzel her şey.
el-Ğafûr: Kusuru örten, günahı bağışlayan.

Editör: Mehmet Çalışkan