"O gün onların ağızlarını mühürleriz; yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da tanıklık eder." (Yâsîn, 36/65)

Suçlu bir kimse, işlediği suçtan dolayı çok büyük bir cezaya çarptırılacağını anlayınca yalan söyleyebilir ve suçunu inkâr edebilir. Bütün suç ve günahla rın dökülüp saçılacağı o büyük mahkeme gününde de günahkârlar, her şeyi bilen Allah’ın (cc) karşısında yalan söyleme cüretini gösterebilirler. Bundan dolayı Allah (cc), inkârcıların ve günahkârların ağızlarını kapatacak, yalan söylemesi mümkün olmayan ellerini ve ayaklarını konuşturacaktır.

Hiçbir suçun gizli kalmayacağı kıyamet gününde Allah’ın (cc) huzuruna yüz akıyla çıkabilmek için davranışlarımıza dikkat etmeliyiz.

Mahkeme-i Kübrâ: Büyük mahkeme, ahirette herkesin Allah’ın (cc) huzurunda hesap vereceği zaman ve mekân.