Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? (Furkân, 25/43)

Mekkeli müşrikler, öldükten sonra tekrar dirileceklerini kabul etmeyerek Hz. Peygamber’i (sas) yalanlıyorlardı. ‘Allah’ın peygamber (sas) olarak gönderdiği kimse bu mu? Şayet tanrılarımıza inanmakta sebat etmeseydik, neredeyse bizi tanrılarımızdan saptıracaktı.’ diyerek onunla dalga geçiyorlardı. İşte onlar kendi hevâ ve heveslerini tanrı edinmiş olan kimselerdir. Peygamberlerin (sas) dahi onlar için yapabilecekleri bir şey olmayacaktır.

İnanmayanların ahirette yaşayacağı büyük pişmanlıkları onlara fayda vermeyecektir. İnkâr etmekte diretip, kendi arzularının peşinde gidenler için peygamberlerin hakikati tebliğ etmekten başka yapacakları bir şey yoktur.

Hevâ: İstek, arzu, heves, meyil.

Ehl-i hevâ: Nefsinin arzularına düşkün olan.

Editör: Mehmet Çalışkan