İnananlar arasında hayâsızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya; onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. (Nûr, 24/19)

Bu sayfadaki ayetlerde özellikle Hz. Aişe (ra) validemize iftira atılması olayından hareketle, Müslümanların yalan yanlış ithamlar ve iftiralar karşısında nasıl davranmaları gerektiği anlatılır. Bu tarz bir yalanı ve iftirayı işitenlerin, ‘bunları söylemek bize yakışmaz, Allah Teâla (cc) her şeyi bilir’ diyerek günaha bulaşmamaları gerektiği öğütlenir. Sonra da çirkinliklerin yayılmasını arzu edenlerin ağır bir şekilde cezalandırılacakları beyan edilir.

İnananlar arasında hayâsızlığın yayılmasını isteyenlere karşı dikkatli ve uyanık olmalıyız. Duyduğumuz iftiralara ortak olmamalı, bilgimiz olmayan şeyleri söylememeliyiz. Çirkinlik ve hayâsızlık anlamına gelecek her söz ve eylemin insanlar arasında yayılmasına alet olunmamalıdır.

Fâhişe: Hayâsızlık, utanmazlık; utanma ve edep duygusundan uzak ve ahlaka aykırı davranış.