Erkeğiyle kadınıyla münafıklar birbirine benzer; kötülüğü özendirip iyiliği engellerler, hayır için harcamaya elleri varmaz. Onlar Allah’ı umursamadılar, O da onları kendi hâllerine bıraktı. Gerçek şu ki münafıklar günaha batmış kimselerdir. (Tevbe, 9/67)

Ayette, her durumda çeşitli söz ve davranışlarıyla kendilerine özgü karakterlerini ortaya koyan münafıkların bazı özelliklerine işaret edilmektedir. Öncelikle onların, tavır ve davranışlarına kaynaklık eden inançsızlıkları ve hastalıklı ruh yapıları bakımından, özde birbirleriyle aynı oldukları ifade edilmektedir. Daha sonra ise onların, kötülüğe olan düşkünlükleri, iyiliğe ve hayra engel oluşları, Allah’a (cc) karşı sorumluluklarını umursamaz tavırları ile günahlarla kuşatılmış yaşamlarına dikkat çekilmektedir.

Münafıklık, bir inançsızlık hastalığıdır. Bu hastalığa yakalananlardan her türlü kötülük beklenir. Münafıklıktan Allah’a sığınırız.

Münafık: Mümin gibi görünen inançsız kişi.
Münker: Kötülük.
Maruf: İyilik.

Editör: Mehmet Çalışkan