Onlar öyle kimselerdir ki, Allah anıldığında kalpleri titrer, başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. (Hac, 22/35)

Bu ayette Müslümanların bazı özellikleri anlatılmaktadır. Bu özelliklerin ilki, Allah’ın (cc) adı anıldığında kalbin ürpermesi ve derin bir saygı hissetmesidir. Mümin, saygının zirvesi olan namazla Rabbine (cc) yönelmekte, O’na (cc) olan bağlılığını göstermekte, maddî ve manevî musibetlere karşı sabretmekte ve Yüce Yaratıcı’ya (cc) sığınmaktadır. Ayrıca yine Allah’ın (cc) rızasını kazanmak amacıyla kendisine verilen rızıktan ihtiyaç sahiplerine vermektedir.

Müminler namazlarını ihmal etmezler ve kulluğun gereği olarak başlarına gelen imtihanlara sabrederler. Toplumsal ve bireysel huzurun en önemli etkenlerinden biri, hasedi ortadan kaldıran infaktır.

İnfâk: Allah’ın (cc) hoşnutluğunu kazanma niyetiyle harcamada bulunma.

Editör: Mehmet Çalışkan