Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velileridir; iyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve resûlüne itaat ederler. İşte onları Allah merhametiyle kuşatacaktır. Kuşkusuz ki Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir. (Tevbe, 9/71)

Önceki sayfada münafık karakterinin başlıca özellikleri zikredildikten sonra bu âyette de samimi müminlerin ortak niteliklerine değinilmektedir. Onların, münafıkların aksine iyiliği özendiren, kötülükten vazgeçiren, namazlarını içtenlikle kılan, zekâtlarını veren kimseler olduklarına vurgu yapılmaktadır. Münafıkların Allah’ı (cc) ve O’nun mesajını umursamaz tavırlarına karşılık müminlerin Allah (cc) ve Resûlüne (sas) mutlak itaat gösterdikleri ifade edilmektedir. Bu güzel hasletleri sebebiyle Allah (cc), müminleri rahmetinin tecellisi olan, ebedî cennetleriyle ödüllendirecektir.

Mümin olmamız, Allah’a (cc) karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmemizi gerekli kılar.

Velî [çoğul: evliyâ]: Dost, yardımcı, koruyan, birinin işlerine bakan.
Azîz: Güçlü, kuvvetli, galip.
Hakîm: Hikmet sahibi.

Editör: Mehmet Çalışkan