O tövbekârlar, ibadet edenler, hamdedenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah’ın sınırlarını gözetenler; müjdele o müminleri! (Tevbe, 9/112)

Âyet, cennetle müjdelenme saadetine nail olan müminlerin özelliklerini saymaktadır. Bu özellikler; (1) Günah işlendiğinde tevbe etmek, (2) Samimi bir şekilde ibadete devam etmek, (3) Bollukta ve darlıkta Allah’ın verdiği nimetlere hamdetmek, (4) Dünyanın faniliğini bir an olsun akıldan çıkarmadan yaşamak, (5) Rabbimize samimi bir şekilde boyun eğmek, (6) Rabbimizin huzurunda secdeye kapanıp namaz kılmak, (7) İnsanları güzel davranışlara teşvik edip kötü davranışlardan sakındırmak, (8) Allah’ın koymuş olduğu sınırları sürekli olarak gözetmektir.

Müslüman’ın, hem bireysel hem de toplumsal görevleri vardır. Müslüman, dinini bütün olarak yaşamaya gayret eder.

Ma’ruf: Dinen iyi ve güzel olan her şey.
Münker: Dinen kötü ve çirkin kabul edilen her şey.

Editör: Mehmet Çalışkan