Mikât ne anlama gelmektedir?

Sözlükte "bir işi görmek için verilen zaman, bir işin yeri" anlamlarına gelen mîkât, dinî bir kavram olarak, Harem bölgesine dışarıdan gelenlerin, ihrama girmesi gereken yerlere verilen addır.

Kur’ân-ı Kerîm’de mîkāt kelimesi bir yerde çoğul şeklinde olmak üzere sekiz âyette sözlük anlamında geçmekte, hadislerde de hem sözlük hem terim anlamında yer almaktadır.

İhramsız olarak bu sınırları geçmek caiz değildir. Ancak Harem bölgesine giden kişiler mîkât yerlerinden önce de ihrama girebilirler.

Mîkât yerleri

Mekke'ye Medine yönünden gelenler için Zülhuleyfe;

Şam istikametinden gelenler için Cuhfe;

Irak cihetinden gelenler için Zat-ı Irak;

Necid tarafından gelenler için Karn;

Yemen yönünden gelenler için de Yelemlem'dir.

Editör: Hüsne Yılmaz