Mekke’nin en eski mezarlığı

Rivayete göre Peygamberimiz(sas)’in dedelerinden Kusay’ın Hacûn’a gömüldükten sonra burası mezarlık olarak kullanılmıştır (İbn Hacer, III, 722).

Cennetü’l-Muallâ Câhiliye devrinden bugüne kadar Mekke mezarlığıdır.

İçinde Hz. Hatice validemiz de dâhil olmak üzere pek çok sahabinin defnedilmiş bulunduğu Mekke’nin en eski kabristanıdır.

Cennetü’l-Muallâ ne demektir?

Câhiliye devrinden bugüne kadar Mekke mezarlığı olan ve Harem-i şerif’in yaklaşık 2 km. kuzeyinde Mescid-i Cin yakında bulunan bu yer, İslâm öncesi kaynaklarda ve ilk devir İslâm tarihlerinde Hacûn diye geçmektedir. 

Cennetü’l-Muallâ’da kimler medfundur?

Hz. Peygamber’in dedelerinden Kusay ile Abdülmuttalib’in ve amcası Ebû Tâlib ile hanımı Hz. Hatice’nin Hacûn Mezarlığı’na defnedilmiş oldukları bilinmektedir.
Peygamberimizin oğulları Kasım ve Abdullah da burada defnedilmiştir. Cennetü’l-Muallâ pek çok sahabinin de defnedilmiş olduğu kabristandır. 

Osmanlılar döneminde Cennetü’l-Muallâ

Osmanlılar döneminde başta Hz. Hatice validemiz olmak üzere bazı sahabilerin kabirleri üzerinde kubbeler bulunmaktaydı. Kanunî, Hz. Hatice (r.a.)’nin kabri üzerine

büyük bir kubbe yaptırarak buraya bir de türbedar tayin etmiştir. 

Evliya Çelebi’nin seyahanetnamesinde Cennetü’l-Muallâ

Evliya Çelebi’nin bildirdiğine göre Cennetü’l-muallâ’da yetmiş beş adet kubbeli mezar, Hz. Peygamber’in dedesiyle amcasının kabirlerinde de kubbeli türbeler vardı. Ancak bunlar diğer türbeler gibi süslü değildi ve türbedarları da yoktu. Acem hacıları, Hz. Ali’nin babası Ebû Tâlib’in kabrini ziyaret ederlerdi (Seyahatnâme, IX, 785-792).

Hz. Hatice’nin türbesinin 1296 (1879) yılında tamir edildiğini haber veren Eyüp Sabri Paşa, Mekke halkının her ay Cennetü’l-muallâ’ya giderek hatim ve mevlid okuduğunu söyler (Mir’âtü’l-Haremeyn, I/2, s. 1074-1075).

Cennetü’l-Muallâ Kâbe’ye ne kadar uzaklıktadır?

Cennetü’l-Muallâ, Harem-i şerif’in yaklaşık 2 km. kuzeyinde Mescid-i Cin’in yakınında bulunmaktadır.