Başkanlık tarafından 2023 Yılı İsteğe Bağlı Nakil Talebinde Bulunacak Kadrolu Kur’an Kursu Öğreticilerinin Başvuru, Tercih ve Yerleştirme İşlemlerine dair yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

2023 Yılı Kadrolu Kur’an kursu öğreticilerinin isteğe bağlı görev yeri değişikliği (nakil) işlemleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

Adaylar, tercih işlemlerini kendi kullanıcı hesapları vasıtasıyla 12.08.2023 tarihinde başlayıp 15.08.2023 tarihi saat 23:55’e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.

Atanma işlemlerine esas olmak üzere;

a) Kur’an kursu öğreticisi olarak görev yapan personelden (adaylığın kaldırılması şartıyla) 31 Ağustos 2023 tarihi itibariyle atandığı il veya ilçede 6 (altı) ayı tamamlayanlar il içi; tüm unvanlarda 2 (iki) yılı tamamlayanlar ise il dışı yer değiştirme talebinde bulunabilecektir.

b) Sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi olarak görev yapmakta iken 7433 Sayılı Kanun ile 633 Sayılı Kanun'un 10/A Maddesi kapsamında kadroya geçen personelden 31 Ağustos 2023 tarihi itibariyle atandığı il veya ilçede 6 (altı) ayı tamamlayanlar il içi; atandığı il veya ilçede 2 (iki) yılı toplamda ise en az 4 (dört) yıllık fiili hizmet süresini tamamlayanlar il dışı yer değiştirme talebinde bulunabilecektir.

c) İl içi ve il dışı nakil talebinde bulunacak olan Kur’an kursu öğreticileri 01.08.2023 tarihinde başlayıp 09.08.2023 tarihi saat 16:55’e kadar bağlı bulundukları il müftülüğüne müracaatta bulunabilecektir.

d) 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik din eğitimi verilen Kur’an kurslarına tercihte bulunabilmek için;

• İlahiyat fakültesi mezunu ve çocuk eğitimi ile ilgili diploma, 296 saat ve üzeri belge veya sertifika sahibi olmak,

• Halihazırda 4-6 yaş Kur’an kurslarında görev yapıyor olmak veya daha önce görev yapmış olmakla birlikte çocuk eğitimi ile ilgili diploma, 296 saat ve üzeri belge veya sertifika sahibi olmak, gerekmektedir.

e) Adaylar 10 tercih yapabilecektir. f) Tercih yapan adaylar;

- “Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum.” veya “Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum.” seçeneklerinden herhangi birini mutlaka işaretleyecektir.

- Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan “Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum.” seçeneğini işaretleyenler öncelikli olarak tercihte bulunduğu illerdeki boş kalan kadrolardan herhangi birine, bunun mümkün olmaması halinde ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere kontenjan adedince bilgisayar kurası ile yerleştirilebilecektir.

- “Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum.” seçeneğini işaretleyen ve tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyenlerin atama işlemleri yapılamayacaktır.

g) Ücretsiz izinde olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

h) Başkanlıkça ve Valilikçe başka kurumda görevlendirilen personelin başvuruları kabul edilecektir.

i) İl müftülüğüne müracaatta bulunan Kur’an kursu öğreticileri, başvuru bilgilerini kontrol edip Kur'an Kursu Öğreticileri Değerlendirme Formu’nun (Ek-6 form) onaylı bir suretini teslim alacaklardır.

j) Ek-6 form puanının doğru olmasının önem arz etmesi sebebiyle yapılan aktivasyon işleminde başvuru sahiplerinin, bilgilerini dikkatlice kontrol etmeleri gerekmektedir. Aksi bir durumda sorumluluk başvuru sahiplerine ait olacaktır. k) Tercihlere yerleştirme işlemlerinde Ek-6 form puanı en yüksek olana öncelik verilecektir.

Ek-6 form puanlarının eşitliği halinde sırasıyla;

- MBSTS puanı yüksek olana,

- Görev yılı fazla olana,

- Hafız olana,

- Öğrenim düzeyi yüksek olana,

- Doğum tarihi önce olana, öncelik verilecektir.

l) Kur’an kursu öğreticileri yerleştirme sonuçlarını kendi kullanıcı hesaplarından 21.08.2023 tarihinde öğrenebileceklerdir.

m) Tercihine yerleştirmesi yapılan Kur’an kursu öğreticilerinin nakil işlemleri yerleştiği İl Müftülüğü tarafından 22/08/2023 - 28/08/2023 tarihleri arasında sonuçlandırılacaktır.

n) Tercihlerine yerleştiği halde yeni görev yerine başlamayanlar bir sonraki yıl tercihte bulunamayacaklardır.

o) Yanlış beyanda bulunanların yerleştirmesi yapılsa dahi ataması iptal edilecektir.

Editör: Ömer Ceylan