Hakikaten biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır. (Kehf, 18/54)

Allah Teâla (cc), Kur’an-ı Kerim’de bize birçok misal vermiştir. Bu misallerin verilmesindeki gaye, insanları düşünmeye sevk etmek, ibret almalarını sağlamaktır. Bu sayede insan, kâinatı, ondaki eşsiz ahengi, yüce yaratıcıyı, geçmiş kavimlerin -yaptıklarının sonucunda- ne gibi durumlarla karşılaştıklarını düşünecek, sonra da bütün bunlardan edindiği olumlu hususları hayatına yansıtacak, olumsuz durumlardan da kaçınacaktır.

Allah (cc), Kur’an-ı Kerim’de bizi düşünmeye sevk etmek ve öğüt vermek için birçok misal vermiştir. Kur’an-ı Kerim’de anlatılan misaller ve kıssalar sadece ilgi çekici birer anlatım olsun diye değil ibret almamız içindir.

Cedel: Tartışma.

Mesel: Misâl, örnek.