(Ey Muhammed!), De ki: “O kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz O, bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Furkân, 25/6)

İnkârcılar, Kur’an hakkında asılsız iddialarda bulunarak onu yalanladılar. ‘Onu kendisi uydurdu, ya da başkalarından yardım alarak yazdı veya başkasına yazdırdı da kendisi sabah akşam okuyor’ diye, iftiralar ortaya attılar. İşte bu ayet ile Kur’an-ı Kerim’in Allah Teâla’nın (cc) katından olduğu, O’nun göklerdeki ve yerdeki her sırrı bildiği açık bir şekilde beyan edilmiştir. Sonrasında da kıyamet gününde inkârcılar için hazırlanmış azap anlatılmıştır.

Kur’an-ı Kerim, her şeyi bilen Allah katından indirilmiş, apaçık bir mucizedir. Allah Teâla, kendisine ve Yüce Kitabına inananlar için bağışlayıcı ve merhamet edicidir.

Sır: Bilinmesi istenmeyen, gizli tutulan şey; anlamak için aklın âciz kaldığı şey.

Editör: Mehmet Çalışkan