“Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?” (Müminûn, 23/115)

Bu âyet-i kerîme, insanın belirli bir gaye için yaratıldığını, bu hayatta yaptıklarından sorumlu olacağını anlatır. Diğer canlılar yok olup gidecekken, âdemoğlu ahirette bu dünyadaki yaşantısının karşılığını bulacak, ona göre ebedî hayata kavuşacaktır. Ahirete kıyasla, çok kısa olan dünya hayatında, inanıp inancının gereğini yapanlar ve belalara sabredenler sonsuz mükâfatlara erişecektir. İnkâr edenler ve şirk koşanlar ise kurtuluşa eremeyeceklerdir. Huzuruna imansız olarak gelmekten bizi sen koru Allah’ım!

İnsanoğlu, ancak yüce yaratıcısına ibadet etmek için yaratılmıştır. Bu dünyayı bir eğlence mekânı olarak görenler, ahirette yanıldıklarını anlayacak ve pişman olacaklardır.

Abes: Faydasız, saçma.

Editör: Mehmet Çalışkan