"İnkârcılar: Kıyamet bize gelmeyecek, dediler. De ki: Hayır! Gaybı bilen Rabbim hakkı için o, mutlaka size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile O’ndan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyüğü de şüphesiz, apaçık kitaptadır. (yazılıdır)" (Sebe’, 34/3)

Birtakım inkârcılar, insanların yapıp ettiklerinden hesaba çekilecekleri bir günün gelmeyeceğini yeminle iddia etmekteydiler. Bunun üzerine âyette Hz. Peygamber’e, tüm gaybı bilen Allah’ın adına yemin ederek kıyametin mutlaka kopacağını bildirmesi istenmektedir. İnsanın hiçbir şekilde bilgisine ulaşamayacağı gayba dair bilgiler, Allah tarafından bilinir. Evrendeki bütün varlık ve olaylar, en küçük ayrıntısına kadar açık bir kitap olan Levh-i Mahfûz’da kayıtlıdır.

Allah’ın bildirdiği bir haberin doğruluğundan şüphe edilmez. Kıyamet bir gün mutlaka kopacaktır. Kıyametin vaktini, sadece her şeyin bilgisine sahip olan Allah (cc) bilir.

Esğar: Daha küçük, en küçük.
Ekber: Daha büyük, en büyük.
Mübîn: Apaçık.