Asla Allah’ın âyetlerini yalan sayanlardan da olma, yoksa hüsrana düşenlerden olursun! (Yûnus, 10/95)

Kur’an-ı Kerim, ders ve ibret almamız için geçmiş peygamberlerin kıssalarını belli aralıklarla aktarır. Gerideki sayfalarda Hz. Nuh (as) ve Hz. Mûsâ (as) kıssalarından kesitler sunduktan sonra Allah (cc) bu ayette Hz. Peygamber’in (sas) şahsında bizlere seslenmektedir. Ayette bu anlamda, “tariz üslubu” diye bilinen edebî sanata yer verilmiştir. Bu sanat, Türkçedeki “kızım sana söylüyorum gelinim sen anla!” deyişinde somut hâlini alır. Yani ayette Peygamberimize (sas) hitap edilse de, asıl mesaj bize verilmektedir.

Hüsran: Dünya ve ahiret hayatında maddî ve manevî açıdan kayba uğramak.

Editör: Mehmet Çalışkan