Kelime-i Tevhidi dilimizden düşürmeyelim

Kelime-i tevhid, “Lâ ilâhe illallâh Muhammedün Resûlullâh” yani “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur; Hz. Muhammed Allah’ın Resûlü’dür.” cümlesidir. Hak aşığı Yunus Emre kelime-i tevhidi ne de güzel ifade etmektedir: Taştı rahmet deryası, Gark oldu cümle âsî, Dört kitabın manası: Lâ ilahe illallah. Kelime-i tevhid, iman edilmesi gereken temel esasların en veciz ifadesidir. Çünkü Allah’ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed’in (sas) Allah’ın son peygamberi olduğuna gönülden bağlanan kişi, Allah’ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete, kader ve kazaya da iman eder. Kişi, kelime-i tevhid getirmekle Allah’tan başka herhangi bir şahıs veya varlığa sözlü, yazılı veya fiilî olarak ilahlık vasfı vermeyeceğini, O’nun dışında kimseye ibadet etmeyeceğini beyan eder. Allah’tan geldiğini ve dönüşünün O’na olacağını bilerek bir ömür sürer. Peygamber Efendimizin Rabbimizden getirdiği her şeyin doğru olduğunu kabul eder. Yerle gök arasını dolduran bu eşsiz zikri dilinden asla düşürmez.

---

Miladi Yılın Başlangıcı