Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır yahut korkar. (Tâ-Hâ, 20/44)

Hz. Mûsâ (as), kendi kavmi olan İsrailoğulları’ndan bütün erkek çocukların Firavun tarafından katledildiği bir ortamda Yüce Allah’ın (cc) himayesiyle öldürülmekten kurtuldu ve bizzat Firavun’un sarayında büyüdü. Nihayet kendisine peygamberlik görevi verilip kardeşi Hârûn ile birlikte Firavun’u İslam’a davet etmesi emredildi. Bu ayette Yüce Allah (cc), Hz. Mûsâ’ya (as) ve kardeşi Hz. Hârun’a (as) seslenmekte, Firavun’a dini tebliğ ederken nasıl bir üslup benimsemeleri gerektiğini hatırlatmaktadır. Hitap onlara olsa da bu yöntem bizim için de geçerlidir.

Beşerî ilişkilerde ve dinî tebliğde yumuşak ve ikna edici bir üslup benimsemek esastır. Yumuşak ve ikna edici bir dil, muhatabın ibret alması bakımından daha tesirlidir.

Kavli leyyin: Yumuşak, tesirli ve ikna edici söz.

Tezekkür: İyi ve dikkatli düşünme, bir teklifi iyice değerlendirme.

Editör: Mehmet Çalışkan