Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğin ilgili maddesinde yer alan "2 milyon" ibaresi "1 milyon" şeklinde değiştirildi, ayrıca değişiklikle basit geri ödeme süresi 2 yılın altında olan enerji verimliliği önlemlerinin enerji performans sözleşmesi kapsamında değerlendirilmeyeceğine yönelik ifade de "1" yılın altında olarak düzenlendi.

Ayrıca, yeni düzenlemeyle binalarda verilecek tasarruf garantisi, uygulama alanının yıllık toplam enerji tüketiminin yüzde 10’undan az olamayacak.

Proje, binanın belirli bir kısmında ya da herhangi bir nihai enerji tüketimi alanında ise önlem bazında verilecek tasarruf garantisi, uygulanacak her bir enerji verimliliği önlemi için yüzde 20'den az olmayacak.

Tasarruf doğrulama raporundaki doğrulanan yıllık tasarruf miktarı karşılığında ödenecek bedelin hesabında, şartnamede belirlenen birim enerji fiyatları kullanılacak.

Bu kapsamda, ilgili idare, Türkiye İstatistik Kurumunun Tüketici Fiyat Endeksinde meydana gelen son 15 yıla ait yıllık ortalama fiyat artış oranını aşmamak şartıyla şartnamede birim enerji fiyatları için yıllık bazda uygulanacak enflasyon oranı belirleyebilecek.

Kaynak: AA