"Kendilerini her yönden kuşatan göğe ve yere bakıp düşünmezler mi? Dilesek onları yerin dibine geçirir veya gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Kuşkusuz bütün bunlarda Allah’a yönelen her kul için alınacak bir ders vardır." (Sebe’, 34/9)

Âyette insanların, Allah’ın (cc) yarattığı gök ve yer ile kuşatılmış olduklarına dikkat çekilmektedir. Allah’ın (cc) koruması olmasa, kimse yer tarafından yutulmaktan veya gökten üzerine parçalar düşürülmesinden emin olamaz. Bu sayede Allah’ın (cc) bilgisinin ve kudretinin kuşatıcılığına ve yüceliğine nispetle insanın bilgisizliğine ve güçsüzlüğüne dikkat çekilmektedir. Bunlar üzerinde düşünerek ders almaya ve Allah’a (cc) hakkıyla kulluğa bir çağrı yapılmaktadır.

Kâinatı, yaşamamıza elverişli bir şekilde yaratan ve bizleri her türlü tehlikeye karşı koruyan Allah’ı (cc) hakkıyla tanımalı ve O’na gereğince kullukta bulunmalıyız.

Ard: Yeryüzü.

Semâ: Gökyüzü.

Münîb: Allah’a yönelen.