Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle, sıra sıra (kanat çırparak uçan) kuşların Allah’ı tespih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah, onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir. (Nûr, 24/41)

Müminlerin gönülleri daima Yüce Allah’a (cc) bağlıdır. Meşguliyetleri onları Allah’ı anmaktan ve emirlerini yerine getirmekten alıkoymaz. Öte yandan inkârcıların küfrü de gözlerini öyle karartmıştır ki, susuzluktan çölde serap gören kimseler gibi ya da karanlıklar içinde yollarını ve kendilerini kaybetmiş kimseler gibidirler. Hâlbuki Cenâb-ı Hakk’ın (cc) yarattıkları arasında göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nu tesbih eder, zikreder. Bunların hepsi Allah Teâla’nın (cc) kudretinin delilleridir.

Bütün yaratıklar kendi dilleriyle Allah Teâla’yı (cc) zikrederler. Tüm varlıklar Allah’ı (cc) zikredip anarken, insanoğlu O’nu anmaktan hiçbir zaman geri kalmamalıdır.

Tesbîh: Allah Teâla’yı (cc) kendine mahsus yüce sıfatlarıyla anmak; O’nun kusurdan uzak olduğunu belirtmek.

Editör: Mehmet Çalışkan