"Sizi yeryüzünde halifeler yapan O’dur. Artık kim inkâr ederse inkârcılığı yalnız kendi aleyhinedir. Kâfirlerin küfrü rableri katında gazabı arttırmaktan başka bir sonuç doğurmaz; şu hâlde kâfirlerin küfrü ancak kendi ziyanlarını arttırır." (Fâtır, 35/39)

İnsanın kendi yaratılışı başlı başına bir mucize olduğu gibi içinde yaşadığı tabiat ve kâinat da Allah’ın (cc) varlığına işaret eden mucizelerle doludur. Bunun farkına varabilmesi için Yüce Allah (cc) onu akıl ile donatmış, yeryüzündeki halifesi olarak tayin etmiştir. Akla rehberlik yapması için peygamberler aracılığıyla bir de vahiy göndermiştir. Vahyin ışığında aklını kullananlar Yüce Yaratıcıya ve gönderdiği dine iman eder. Bu kimselere mümin denir. İman etmeyenlere ise hakikati örten anlamında kâfir denir. Kâfirlerin küfrü Allah’ın (cc) onlara olan gazabını arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Bu da sonuç itibariyle onlar için büyük bir hüsrandır.

İnsan, Allah (cc) katında çok değerlidir. Allah’ın (cc) rahmeti bol, gazabı çok şiddetlidir.

Halife: Bir öncekinin yerine geçen, nesiller hâlinde peş peşe gelerek yeryüzüne hükmeden insan.
Hüsran: Maddî ve manevî zarar.