Yapılması gereken işte budur. Kim, Allah’ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse bu, rabbi katında kendisi için çok hayırlı olur. Size vahiyle bildirilenlerin dışındaki hayvanları yemeniz helâl kılınmıştır. Öyleyse pislikten yani putlardan uzak durun ve asılsız sözden de kaçının! (Hac, 22/30)

Ayette, Allah’ın (cc) koyduğu yasaklara riayet etmek gerektiği vurgulanmaktadır. Allah’a (cc) şirk koşmak ve yalan söylemek bu yasaklardandır. Ayet, putlara taparak Allah’a (cc) ortak koşmanın yalan söylemek ve Allah’a (cc) iftira etmek anlamına geldiğine de işaret etmektedir. Yalan; kötülük ve haksızlıkları, çirkinlik ve edepsizlikleri örtbas etmek için başvurulan bir yoldur. İnsan yalan söyledikçe kötülük işleme cesareti ve alışkanlığı artar.

Yüce Allah’ın (cc) koyduğu sınırlara riayet etmek insanın kendi yararınadır. Şirk koşmak ve yalan söylemek, uzak durulması gereken ve Allah (cc) tarafından pislik olarak nitelenen iki çirkin fiildir.

Hurumâtillah: Allah’ın koyduğu yasaklar; çiğnenmesi yasaklanan kurallar.

Kavle’z-zûr: Asılsız söz, yalan.