İnsan, aceleci olarak yaratılmıştır. Size âyetlerimi göstereceğim; benden acele istemeyin. (Enbiya, 21/37)

Bu ayette, insanın tabiatındaki zayıf yanlarından birine işaret edilmektedir. İnsan, tabiatı gereği bir şeyin hemen gerçekleşmesini ister. Oysa doğru olan, teenni ile hareket etmek, yani ilerisini düşünerek davranmak ve acele işten kaçınmaktır. Ayette inkârcıların “Bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?” şeklindeki alaycı ifadelerine cevap olarak “acele etmeyin, Allah’ın (cc) tehdidi haktır” uyarısı yapılmaktadır.

İnsan tabiatında acelecilik vardır, bu ise çoğu kere zararla sonuçlanır. Zarara yol açan acelecilikten sakınmak gerekir. Er ya da geç hakikat mutlaka tecelli edecektir.

Âyet: Allah’ın varlığına, peygamberlerin doğruluğuna işaret eden delil ve mûcize; Kur’an-ı Kerim sûrelerinin belli bölümlerinden her biri.

Editör: Mehmet Çalışkan