"Bak şimdi, Allah’ın samimi kulları dışında, uyarılanların âkıbeti ne oldu!" (Sâffât, 37/73-74)

Allah (cc), geçmiş ümmetlere peygamberler gönderildiği hâlde çoğunun inkâr ettiğini hatırlatmakta ve bize şu mesajı vermektedir: Hidayet ve dalaletin öl çüsü azlık ve çokluk değil, doğruluk ve yanlışlıktır. Nitekim geçmiş çağlarda nice toplumlar, sayılarının çokluğuna rağmen, inkâr ve günahları yüzünden başlarına gelen felaketlerle yok olup gitmişlerdir. Az da olsa ihlaslı bir şekilde Allah’a (cc) inanıp yolundan gidenler kurtulabilmiştir. Bu ayetlerde Hz. Peygamber’in, inkârcıların çokluğuna bakarak ümitsizliğe kapılmaması ve görevini sabırla sürdürmesi yönünde bir teşvik de vardır.

Peygamberlerin uyardığı insanlardan samimiyetle inanıp inancını yaşayanlar kurtulacak, diğerlerinin sonu ise kötü olacaktır.

Âkıbet: Bir iş veya durumun sonu, sonuç.