Allah’ın âyetlerini basit bir menfaate değiştiler, böylece insanları Allah (cc) yolundan engellediler. Gerçekten onların yapageldikleri şey ne kötüdür! (Tevbe, 9/9)

Ayette inkârcıların, basit dünyevî çıkarları uğruna, en önemli kutsal değerlerden olan Allah’ın (cc) ayetlerini hiçe saymalarından ve bu sayede kendileri gibi diğer insanları da Allah (cc) yolundan saptırmalarından bahsedilmektedir. Ardından da onların, basit bir çıkar uğruna giriştikleri bu sapma ve saptırma faaliyetlerinin, ne kadar kötü olduğu ifade edilmektedir. Bu vesileyle müminler, inkârcıların çıkarcı, güvenilmez ve bozguncu karakterleri hususunda uyarılmakta ve inkârcılar için yegâne bağlayıcı değerin dünyevî menfaatler olduğuna işaret edilmektedir.

İnanç değerlerimiz, her türlü menfaatin üstündedir ve bunları hiçbir dünyevî çıkar karşılığında değişmeyiz.

Semen: Fiyat, değer.
Sebîl: Yol.

Editör: Mehmet Çalışkan