Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar. (Furkân, 25/44)

Allah Teâla (cc), insanoğlunun üzerinde düşünüp; varlığını, birliğini ve kudretini anlaması için sayısız deliller vermiştir. Güneşi ısı kaynağı, geceyi istirahat zamanı, rüzgârı rahmet habercisi, yağmuru canlılar için su kaynağı olarak var etmesini ve en önemlisi de insanı bir damla sudan yaratmasını görebilmek, Allah Teâla’nın (cc) kudretini anlamak için yeterli olur. Hâl böyleyken Allah Teâla’nın (cc) varlığını ve birliğini tanımamak, insanı hayvanların seviyesinden bile daha aşağı durumlara düşürür.

Bazı insanlar gözü, kulağı ve aklı olsa bile, bunları doğru kullanmayıp sadece arzu ve ihtiraslarının peşine takılıp hakikati göremeyebilirler. Cenâb-ı Hakk’ı inkâr etmek insanı, hayvanlardan daha alt bir konuma düşüren bir dalalettir.

Dalalet: İnanç konularında bâtıla sapmak, şaşkınlık, hidayetin zıddı.