Göklerin ve yerin gaybı yalnız Allah’a aittir. Her iş O’na döndürülür. Öyleyse O’na kulluk et ve O’na güvenip dayan! Rabbin, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. (Hûd, 11/123)

Allah (cc), önceki ayetlerde peygamberlerin, helak olan kavimleriyle mücadelelerini aktarmıştı. Böylece müşriklerle mücadele hâlinde olan Resûlullah’ı (sas) ve ashabını teselli ederek onların kalbini takviye etmişti. Ardından Yüce Allah (cc), Peygamberin müşriklere, “Elinizden geleni yapın, biz de gerekeni yapmaktayız, bekleyin biz de beklemedeyiz.” diyerek meydan okumasını istemişti. Teselli ve meydan okumadan sonra bu ayette Resûlullah’ın (sas) şahsında ashab-ı kirama ve biz müminlere imanın gereği hatırlatılmıştır: Yalnızca Allah’a (cc) ibadet etmek ve O’na güvenip dayanmak.

Kulluk vazifesi yerine getirilmeden yapılan tevekkül, eksiktir. Allah’a iman eden kimse yalnız değildir.

Gayb: Beş duyumuzla algılanamayan, gizli olan.
Gâfil: Maddî ve manevî menfaatlerinden habersiz olan.

Editör: Mehmet Çalışkan