İnsanlar, denenip sınavdan geçirilmeden, sadece “İman ettik” demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? (Ankebût, 29/2)

İnsanın en önemli sorumluluğu Allah’a iman etmektir. “İman ettim” demek Allah’a (cc) imanın sözle ifadesidir. Aslolan ise kalbimizle de Allah’a (cc) teslim olmaktır. Ancak iman tek başına yeterli değildir. Allah’a (cc) iman etmek birtakım sorumlulukları taşımayı gerektirir. Hz. Peygamber’e (sas) ve Allah’a (cc) iman eden ilk Müslümanlar, inkârcılar tarafından türlü işkencelere tabi tutulmuşlar ve hicret etmek zorunda kalmışlardır. Pek çoğu da şehit edilmiştir. Diğer peygamberlerin ümmetleri de aynı şekilde inkârcılar tarafından işkence ve eziyetlere uğramışlardır. Bizler de karşılaştığımız sıkıntı ve zorluklara sabredip bunların birer imtihan vesilesi olduğunu unutmamalıyız.

Âmennâ: İnandık, iman ettik, tasdik ettik.