Başkanlıktan yapılan duyuruya göre;

​2023 yılı İl Müftü Yardımcısı (Kadın)  Sınavına (Sözlü) katılan adaylar, sınav (sözlü) ve yerleştirme sonuçlarını kullanıcı hesapları vasıtasıyla DİBBYS​​​ programı üzerinden öğrenebilecek.

SınavSonuçlarıİçinTıklayınız

​* 02/03/2024 tarihinde yapılan yazılı, 18-19/03/2024 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucu başarılı olan adayların atama işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır:

1. Sınavda başarılı olan İl Müftü Yardımcısı adayları, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. fıkrasının (n) bendi ile 24. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre atanacaklardır.

2. Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan ve sınav duyurusunda belirtilen yerlere sınav sonucu başarı sıralamasına göre tercihlerine yerleştirilen adaylar, atandığı yere başlaması halinde asgari hizmet süresini (3 yıl) tamamlamadan (sağlık, aile birliği, engellilik, şehit ve gazi yakınlığı, eğitim ve diğer mazeretler dâhil) hiçbir nedenle nakil talebinde bulunamayacaklardır.

3. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 20. maddesinin 2. fıkrası gereğince atandığı yere başlayan adayların bulundukları yerde 2 yıl çalışmadıkça önceki ünvan veya görev yerine atamaları yapılamayacaktır.

4. İl Müftü Yardımcılığı kadrolarına ilk defa atananlar, bulundukları ünvanda 3 (üç) yıl çalışma süresini tamamlamadan 3 aydan daha fazla yurt dışında görevlendirilemeyeceklerdir.

5. Adaylardan halen yurt dışı teşkilatında geçici görevde olanların kanuni süresi içinde görevlerine başlamaları gerekmektedir. İl Müftü Yardımcısı olarak atanma hakkından feragat ederek yurt dışındaki görevlerine devam etmek isteyenlerin, feragat dilekçelerini 29/05/2024 tarihine kadar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına göndermesi gerekmektedir.​


6. Adayların atamaya esas olan;​

  1. ​​​​​​https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama adresinden alınacak İlahiyat Fakültesi lisans veya denklik mezuniyet belgesini,
  2. Varsa ihtisas kursu bitirme belgesini,​​​
  3. ​​​Görev yapmaya mâni bir özrü bulunmadığına dair beyanını, 

​Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama I Daire Başkanlığına 29/05/2024 tarihine kadar önce e-posta daha sonra posta yoluyla veya elden göndermeleri gerekmektedir. İlgili evrakı süresi içerisinde teslim etmeyen adayların atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.


​7. ​Atamalar hakkında https://www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyurular dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.

8. Atamalarla ilgili (0 312 295 84 43-77 91) numaralı telefonlardan bilgi alınabilecektir.