Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte, sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol! Siz de azıp sapmayın. Allah, yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. (Hûd, 11/112)

İslam, doğruluk dinidir. İslam ile bize öğretilen hakikatler, istikâmet sahibi olmamızı ve değer kazanmamızı sağlarken İslam’dan uzak kalmak insanlığı sefalet ve felakete sürükler. Ayette geçen “dosdoğru ol” emri dinimizin özünü teşkil eden büyük emirlerdendir. Peygamberimiz (s.a.s.) bu ayet sebebiyle “Beni Hud Sûresi ihtiyarlattı.” buyurarak “dosdoğru ol” emrinin bizlere ne kadar ağır bir sorumluluk yüklediğini hissettirmiştir. Ayette ayrıca müminin üç vasfına dikkat çekilmiştir ki bunlar: “hakka yönelmek”, “dosdoğru olmak” ve “doğruluktan ayrılmamak”tır.

Sahip olmamız gereken en önemli değerlerden biri, doğruluktur. Hak yolda olanlardan ayrılmamalıyız.

İstikâmet: Doğruluk, dürüstlük.
Basîr: Her şeyi bütün özellikleriyle gören.

Editör: Mehmet Çalışkan