"Ve sadece yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ancak, Allah’ın samimi kulları bu cezanın dışındadır. Onlar için belirli bir rızık vardır." (Sâffât, 37/39-41)

Bu ayetlerde “Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah’ın Resûlü’dür” sözünü duyduklarında küstahlık edip büyüklenenler, Kur’an’la ve ondaki hükümlerle alay edenler için acı bir azabın varlığından bahsedilmektedir. Onlar işlemiş oldukları günahlardan ötürü haksızlığa uğratılmadan cezalandırılacaklardır. Ancak Allah’ın (cc) ihlaslı kulları, yani samimi bir şekilde Allah’a (cc) kulluk edenler ise türlü nimetlere kavuşacaklardır.

Ahirette görülecek ceza dünyadaki davranışların karşılığından başka bir şey değildir. Allah’a (cc) karşı büyüklenmeyen ve onun emirlerini yerine getiren kullar için ahirette korku ve üzüntü olmayacaktır.

İhlas: Her türlü dinî görevi, sırf Allah (cc) için iyi ve halis bir niyetle yapmak; gös terişten uzak durmak; söz, fiil ve davranışlarında samimi ve dosdoğru olmak.