İffetli ve (haklarında uydurulanlardan) habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler, gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir ve onlara çok büyük bir azap vardır. (Nûr, 24/23)

Bu ayetin öncesinde, iman edenlerin şeytana uymamaları gerektiği ikazı yapılmaktadır. Çünkü o, kötülüğe ve edepsizliğe çağırır. Bu ayette de namusuyla yaşayan insanlara iftira atanların hem dünyada hem de ahirette Allah Teâla’nın (cc) rahmetinden uzak olacakları ve dehşetli bir azaba çarptırılacakları duyurulmaktadır. Ayette sadece kadınlara atılan iftiralar zikredilse de iffetli erkeklere atılan iftiralar için de aynı lanet ve azap geçerlidir.

İftira suçunun hem dünyada hem de ahirette çok büyük cezası vardır. İster kadın ister erkek olsun iftira, insan onuruna karşı işlenmiş büyük bir günahtır. İffet, müminlerin en önemli vasıflarından biridir.

Muhsanât: Namuslu, iffetli kadınlar.

Lanet: Kovmak, uzaklaştırmak; Allah’ın merhametinden uzak olmak.