Evlenmeye güçleri yetmeyenler de, Allah (cc) kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. (Nûr, 24/33)

Evlenip yuva kurmak ve yeni nesiller yetiştirerek çoğalmak, insanın tabiatında var olan ulvî bir gayedir. Bu gayeye uygun olarak Kur’an-ı Kerim’de bekârların evlenmelerine yardımcı olunması emredilir ve Allah Teâla’nın (cc) evlenen fakirlerin ihtiyaçlarını gidereceği haber verilir. Evlenemeyenler ise iffetlerini korumaya, haramlara bulaşmamaya davet edilir. İffetiyle sabredenleri, sonunda mutlaka Allah Teâla (cc) lütfuyla mükâfatlandıracak ve bu konuda imkânlar bahşedecektir.

Evlenme imkânına sahip olmayanlar, Allah Teâla (cc) kendilerine evlenme imkânı verinceye kadar iffetlerini korumalıdırlar. Müslümanlar aralarında bekar olanların evlenmelerine yardımcı olmalıdırlar.

İffet: Ahlak kurallarına bağlılık, namus, ırz.

Nikâh: Evlenme, evlilik; aralarında evlenme engeli bulunmayan bir erkekle bir kadının hayatlarını daimî olarak birleştirmelerini sağlayan akit.

Editör: Mehmet Çalışkan