İbadet: Allah ile kul arasındaki kutlu bağ

İnsanın yaratılış gayesi, Yüce Rabbine kulluk ve ibadettir. Cenab-ı Hakk’ın rızasını, dünya ve ahiret mutluluğunu kazandıracak salih ameller işlemektir. Yaratıcısı ile arasındaki bağı, iman ve ibadetle canlı tutmaktır. Zira bizi yoktan var eden Yüce Allah’ın varlığına ve birliğine inanmamız, O’na kâmil manada kul olmamız Rabbimizin bizim üzerimizdeki en büyük hakkıdır. Nitekim bir gün Allah Resûlü (sas), Muâz b. Cebel (ra) ile yolculuk yaparken ona, “Ya Muâz! Sen, Allah’ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?” diye sormuştu. Muâz b. Cebel, “Allah ve Resûlü daha iyi bilir.” şeklinde cevap verince Resûl-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştu: “Allah’ın, kulları üzerindeki hakkı, kulların O’na ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi O’na ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine ortak koşmayan kimselere azap etmemesidir…” (Buhârî, Cihâd, 46) O hâlde Rabbimize karşı kulluk vazifemizin idrakinde olalım. O’na canı gönülden bağlanalım, vefakâr bir kul olalım.

---

Reisü’l-Kurra Hafız Gönenli Mehmet Efendi’nin vefatı (1991)