"Biz, seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilmezler." (Sebe’, 34/28)

Âyette, Hz. Muhammed’in (sas) peygamberliğinin evrenselliğine vurgu yapılmaktadır. Onun, kıyamete kadar bütün insanlara gönderilmiş; onları, iman etmeleri ve sâlih amel işlemeleri durumunda cennetle müjdeleyen; inanmayıp günah ve inkâra sapmaları hâlinde ise cehennem azabıyla uyaran bir elçi olduğu ifade edilmektedir. Ayetin sonunda ise dünya ve ahirette mutluluk ve huzurun yollarını gösteren bu yüce peygamberin kıymetinin, insanların çoğu tarafından yeterince bilinmediğine ve onun kurtarıcı mesajına gereğince kulak verilmediğine dikkat çekilmektedir.

Son peygamber Hz. Muhammed’e (sas) inanır, onun rehberliğinde bir hayat yaşamaya gayret ederiz. İslam dini evrensel bir dindir.

Kâffeten: Tamamı, hepsi.
Beşîr: Müjdeleyici.
Nezîr: Uyarıcı.