Hûd Peygamer

Hz. Hûd (a.s.), Hz. Nûh’un (a.s) dördüncü kuşaktan torunu olarak bilinmektedir. İlk Arapça konuşanın Hz. Hûd olduğu nakledilir. Ahkāf bölgesinde yaşamış olan Âd kavmine peygamber olarak gönderilmiştir. Tepelere anıtlar diken, sonsuz yaşayacaklarını düşünerek sağlam yapılar yapan, mallara ve sürülere, eşsiz bağ ve bahçelere sahip olan bu insanlar servetlerine güvenerek kibre kapılmışlar, putperestliğe sapmışlardır. Hz. Hûd hiçbir ücret istemeden onları Allah’a tövbeye ve kulluğa davet etmişse de onlar tanrılarını bırakmayacaklarını belirterek Hz. Hûd’u beyinsizlik ve yalancılıkla itham etmişler, “Tehdit ettiğin azabı getir” diyerek kendisine meydan okumuşlardır. Bunun üzerine Allah, inkârlarının cezası olarak onlara bir kasırga göndermiş, onlar ise bunu yağmur bulutu zannedip sevinmişlerdir. Kasırga insanları sökülmüş hurma kütükleri gibi yere sermiş, kül edip savurmuştur. Yedi gece sekiz gün devam eden bu felâketten sadece Hz. Hûd ve ona iman edenler kurtulmuş, ötekilerin kökü kesilmiştir.

Editör: Ammar Esenkal