Hücre-i Saâdet ne anlama gelmektedir?

Arapça hücre (oda) ve saâdet (mutluluk) kelimelerinden oluşan bu terkip Hz. Peygamber, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in kabirlerinin bulunduğu türbe hakkında kullanılır.

Hücre-i Saâdette kimlerin kabri bulunmaktadır?

Hücre-i saâdete Peygamberimiz (sas) yanında sadık dostu Hz. Ebû Bekir ve ikinci Halife Hz. Ömer defnedildi. 

Hz. Ebû Bekir, başkumandanlığını Hâlid b. Velîd’in yaptığı Ecnâdeyn Savaşı’nın neticesini öğrendikten sonra 22 Cemâziyelâhir 13 (23 Ağustos 634) tarihinde altmış üç yaşında vefat etti.

Hz. Ebû Bekir 13 yılı Cemâziyelâhir ayının başında (Ağustos 634) hastalanınca sahâbîlerle hilâfet meselesini istişare etti ve Hz. Ömer’i veliaht bırakmayı kararlaştırarak Hz. Osman’a bir ahidnâme yazdırdı. Hz. Peygamber’in (sas) kabrinin yanına defnedilmesini vasiyet etti. Cenaze namazını Hz. Ömer kıldırdı. 

Hz. Ömer hastalandığında oğlu Abdullah’ı Hz. Âişe’ye yollayarak Resûl-i Ekrem’in hücresine onun ayağının dibine defnedilmek için izin istedi. Hz. Âişe kendisi için düşündüğü yeri Hz. Ömer’e vermeyi kabul etti. Hz. Ömer üç gün sonra vefat etti (26 Zilhicce 23 / 3 Kasım 644). Cenaze namazını Suheyb b. Sinân kıldırdı (İbn Sa‘d, III, 367).

Peygamberimiz (sas)'in Kabrini Ziyaret Adabı

Hz. Ebubekir (ra)'i selamlarken okuncak dua

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ وَ أَنِيسَهُ فِى الْغَارِ وَ رَفِيقَهُ فِى الْأَسْفَارِ وَأَمِينَهُ عَلَى اْلأَسْرَارِ . جَزَاكَ اللهُ عَنَّا أَفْضَلَ الْجَزَاءِ فَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللهِ و بَرَكَاتُهُ . اَللّٰهُمَّ ارْضَ عَنْهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ وَ أَكْرِمْ مَقَامَهُ وَ أَجْزِلْ ثَوَابَهُ .

Hacı, Kardeşlerinin göndermiş olduğu selamları da söyledikten sonra, bir metre kadar ilerler. Önce Hz. Ebu Bekir, ardından da Hz. Ömer’in kabirleri başında durur ve onlara da selam verir:

Ey Ebu Bekri’s-Sıddık, selam üzerine olsun!

Ey Peygamberin Halifesi, selam üzerine olsun!

Ey Peygamberin mağaradaki arkadaşı, seferlerdeki yoldaşı ve sırdaşı! Allah’ın selamı üzerine olsun.

Allah, seni en güzel şekilde Allah, seni en güzel şekilde mükâfatlandırsın. Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi üzerine olsun.

Allah’ım Ondan razı ol. Derecesini yükselt. Makamını mübarek kıl. Mükâfatını bol eyle.

Hz. Ömer (ra) selamlarken okuncak dua

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ عُمَرَ الْفَارُوقَ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُظْهِرَ الْإِسْلَامِ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُكَسِّرَ الْأَصْنَامِ . جَزَاكَ اللهُ عَنَّا أَفْضَلَ الْجَزَاءِ . فَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ . اَللّٰهُمَّ ارْضَ عَنْهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ وَ أَكْرِمْ مَقَامَهُ وَ أَجْزِلْ ثَوَابَهُ .

Ey Müminlerin emiri Ömer el-Faruk! Selam üzerine olsun.

Ey İslam’ı güçlendiren! Selam sana!

Ey putları kıran! Selam sana!

Allah seni en güzel şekilde mükâfatlandırsın. Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi üzerine olsun.

Allah’ım Ondan razı ol. Derecesini yükselt. Makamını mübarek kıl. Mükâfatını bol eyle.

Sonra Hacı, uygun bir yere çekilerek kendisi, anne babası, kardeşleri, yakınları, arkadaşları, dostları, kendisine iyiliği dokunmuş olanlar ve diğer Müslümanlar için dua eder.

Editör: Hüsne Yılmaz