Sen sözü açığa vursan da (gizlesen de), O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. (Tâ-Hâ, 20/7)

İnsanoğlu, gizli kalmasını istediği bazı söz ve davranışlarını kimsenin duymamasını ve görmemesini ister. Bu sayede ayıp ve günahlarının kimse tarafından bilinmeyeceğini zanneder. Hâlbuki Yüce Allah (cc), kâinattaki her varlık ve olayın bilgisine sahiptir. Hiçbir şey O’na gizli kalmaz. O (cc), bizim açıktan söyleyip yaptığımız şeyleri bildiği gibi dışarıya yansıtmadığımız düşüncelerimizi, içimizden geçirdiklerimizi dahi bilir.

Allah (cc) için gizli diye bir şey yoktur. Gizli aşikâr her söz ve işimizi Allah’ın (cc) bildiğini ve vakti zamanı geldiğinde bunlardan hesaba çekileceğimizi unutmamalıyız.

Ahfâ: En gizli şey, gizlinin gizlisi.