“İman edip iyi şeyler yapan kimseye gelince, onun için de en güzel karşılık vardır. Ve ona işimizden kolay olanını buyuracağız.” (Kehf, 18/88)

Peygamber Efendimize (sas) çeşitli sorular sorulurdu. O bazen bunları cevaplar, bazen de kendisine vahiy gelmesini beklerdi. Peygamberimize (sas) Zülkarneyn hakkında sorular sorulması üzerine Yüce Allah (cc), bu sorulara yanıt olmak üzere bazı ayetler indirdi. Bu ayetlerde Zülkarneyn’e verilen kudret, yaptığı seyahatler ve karşılaştığı kavimler anlatılmaktadır. Zülkarneyn’in, karşılaştığı kavimlere karşı tavır ve davranışları, onların iman edip sâlih amel işleyip işlemediklerine göre değişmekteydi. Ayette onun bir sözü yer almaktadır.

Allah’a (cc) iman edip sâlih amel işleyenler, ahirette bunun karşılığını alırlar. İyi insanlara iyi davranmak ve onlara zorluk çıkarmamak gerekir.

Zülkarneyn: Kur’an’da kendisine büyük güç ve imkân verildiği bildirilen kişi.

Editör: Mehmet Çalışkan