Evet, göklerde ve yerde olan her şey şüphesiz ki Allah’a aittir. O şu andaki durumunuzu da, O’na götürüldükleri zamandaki durumu da iyi bilir. O zaman kendilerine yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir. Allah, her şeyi bilmektedir. (Nûr, 24/64)

Sayfanın baş tarafındaki ayetlerde müminlerin Allah’a (cc) ve Resûlü’ne (sas) tam anlamıyla inanmış kimseler oldukları, izinsiz, Resûl’ün yanından ayrılmadıkları anlatılır. İzin almaksızın ayrılanları ise Allah Teâla’nın (cc) bildiği ve emrine aykırı davrandıkları için başlarına belaların gelebileceği söylenir. Bu ayet-i kerime ile yer ile gökler arasında olanların Allah’a (cc) ait olduğu ve kıyamet günü herkesin yaptığının gözler önüne serileceği hatırlatılır.

Müslümanların Allah’ın (cc) ve Resûlü’nün (sas) emir ve yasaklarını tam anlamıyla ve samimiyetle uygulamaları gerekir. Allah Teâla yeryüzünde olan her şeyi bilmektedir, kıyamet günü geldiğinde de herkesi yaptıklarından dolayı hesaba çekecektir.

Alîm: Bilen; bilgisi ezelî ve ebedî olan Allah.