"Şimdi o inkârcılardan şu sorunun cevabını iste: Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa başka yarattıklarımızı mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık." (Sâffât, 37/11)

Allah Teâla (cc), varlığını ispat için aklımızı kullanmamızı ister. Mahlûkat üzerinde ve özellikle de kendisi hakkında düşünen insan, yüce bir yaratıcının varlığını görerek hayretler içerisinde kalır. İnkârcılar ise yine alay yolunu seçerek haki kati görmezden gelmeyi tercih eder. İnsanın yaratılmasını basit gören inkârcıya karşı Allah (cc), yıldızlar, güneş gibi evrendeki muazzam varlıkların yaratılmasını örnek verir. Ayrıca Allah (cc), insanı yapışkan bir çamurdan yarattığını ifade ederek onun aslı itibarı ile ne kadar basit ve değersiz olduğunu, dolayısıyla Allah’a (cc) karşı büyüklenmesinin ne kadar anlamsız olduğunu belirtir.

 Evreni yaratan Allah, insanları yeniden diriltip hesaba çekmekten âciz değildir.

Tîn: Çamur, toprak, balçık.